De Nieuwe Gelofte (2014)
Elizabeth de Vaal
35 x 25 cm
Gouache op papier

Indien Fabritius de ontploffing van het kruithuis te Delft in 1654 overleefd had, zou hij een schilderij gemaakt kunnen hebben van Sint Antonius, grondlegger van het kloosterleven en beschermheilige van zieken. Aanleiding tot deze gedachte is terug te vinden in ‘Het Puttertje’ en in ‘De Slapende Soldaat’, beide uit 1654.
Moe gestreden tegen het noodlot dat hem in de voorgaande jaren is overkomen en het gepaard gaande verdriet, doet Carel Fabritius overwegen de ketting te breken met zijn familie. Daar waar het prachtige puttertje beknot wordt in zijn vrijheid door het kettinkje, is in het schilderij ‘De Slapende Soldaat’, ook uit 1654, de voorbode te zien van zijn nog sluimerend beslissing. Fabritius wil in de voetsporen treden van zijn oudere tijdgenoot, de in Den Haag wonende Jan van Goyen (1596-1656): “Een toonaangevend landschapschilder door zijn vernieuwende werkwijze en vindingrijkheid”. Fabritius ervaart sterke neiging om van huis en haard weg te gaan. Door zijn verdriet voelt hij zich aangetrokken tot de orde van Sint Antonius. Fabritius denkt erover afstand te doen van zijn aardse bezittingen en in gezelschap van een zwart varken de stad Delft te verlaten en op goed geluk de wijde wereld in te trekken.

Website Elizabeth de Vaal

Toelichting Elizabeth de Vaal